O firmie  |  Trawa rolowana  |  Hydrosiew  |  Zieleń  |  Środowisko  |  Kontakt
Kontrola pylenia (Dust control)

Coraz większym problem i zagrożeniem dla środowiska naturalnego jest pylenie składowisk. Zajmujemy się profesjonalną ochroną przed tym uciążliwym zjawiskiem, występującym w pobliżu kopalń, zakładów przemysłowych, składowisk popiołów lotnych i materiałów chemicznych. Żeby ograniczyć przenoszenie cząstek stałych przez wiatr, często na znaczne odległości, stosujemy zabiegi techniczne polegające na pokrywaniu obszarów pyłotwórczych wodnymi roztworami koloidalnych substancji błonotwórczych, jest to rozwiązanie czasowe stosowane na terenach będących w użytkowaniu. Na terenach już wyłączonych z użytkowania, zaleca się wykonanie zabiegów biologicznych mających na celu odtworzenie roślinności, takich jak hydrosiew a także założenie ochronnych pasów zieleni wokół składowisk.


Wstecz
Menu główne
Zieleń drogowa i miejska
Zieleń na obiektach sportowych
Nawadnianie
Kontrola erozji
Rekultywacja terenów
Kontrola pylenia
Copyright © 2009 Zielony Ekspres
Adres biura: ul. Poznańska 4, 88-100 Inowrocław
tel./fax. (52) 357 92 71
mgr inż. Dariusz Teresiński
tel. kom. 608 803 154
email: biuro@zielonyekspres.pl